Hana Vasak

Dish I, 2023

Maghonany stoneware, variety of glazes
6.5 x 10 cm

$120

In stock