Kaz Davis

Squall

stoneware, engobe, pigment, glaze
20.5 x 20.5 x 5.5

$900

Out of stock