Kaz Davis

Grille 1

stoneware, engobe, pigment, glaze
8.5 x 8.5 x 3.5 cm

$250

Out of stock