Kaz Davis

Elemental: douse, 2023

stoneware, engobe, pigment, glaze
13 x 16 x 11 cm

$650

Out of stock