Kaz Davis

Biding, 2022

porcelain and stoneware, engobe, pigment, glaze
8 x 9 x 9 cm

$250

Out of stock