• Keiko Matsui
    Seika Vase/Jug, 2021

    22 × 19 cm
    $850